Proiektuak

Zentroan hurrengo proiektuak jorratzen dira:
 AGENDA XXI-  BIZIKIDETZA-
ELKARBIZITZA
 ANIZTASUNARI
 ERANTZUNA
-
     HNP. HIZKUNTZA -
NORMALKUNTZA  PROIEKTUA.
   HTB HIZKUNTZEN - TRATAERA BATERATUA  IKT -HELDUTASUN EREDUA
       -SARE_HEZKUNTZA GELAN
 HEZKIDETZA
2017/18 Ikasturteko aurkeztu diren proiektuak (logeatuta izan behar zara ikusteko)
 • AGENDA XXI

Zalla BHI ikastetxeak 6 urte daramatza proiektu honekin. Jose Luis Gomez irakaslea de koordinatzailea eta gela bakoitzean bi ikasle daude aukeratuta talde berdea eratzeko. Urtero gai bat aukeratzen da lan egiteko eta ikasleek gai horri buruzko diagnosia egin ondoren, hobekuntzak egiteko ekintzak proposatu eta burutzen dituzte. Urte bukaeran foro bat egiten da udaletxean eta bertan urtean zehar landutakoa aurkezten da. Iaz jasangarritasuna izan zen topikoa aurten, berriz, kontsumoa, irakasgai guztietatik landuko da.
Proiektuaren barnean zenbait irteera burutzen dira. Aste bateko egonaldia egiten dute aurten lehen mailako ikasleek Sukarrietan, hirugarren mailakoak Madariaga Dorretxera joaten dira, Busturiara eta Karrantza haranara. Inguruko araztegi eta zabortegiak ere ikusten dituzte..


 • BIZIKIDETZA.

Zalla BHIko institutuko Kalitatea-Ekitatea aniztasunari erantzuteko programaren jarduera lerroak deskribatzen dira ondoren. Programaren xedea ikasle orori kalitate handiko hezkuntza bat eskaintzea  da. Horretarako ikasle guztientzako itxaropen handietan oinarritutako curriculum-a garatu nahi dugu  eta baita ikasle guztiek finkatutako helburuak bete ahal izateko behar dituzten laguntzak antolatu ere. Institutuak, Hezkuntza sailak aniztasunari erantzuteko  antolatzen dituen   proiektuetan  (HBSP, PROA..)   parte hartzen du, programa aurrera eramateko

Programa honako printzipio hauek kontuan izanik antolatzen da:

 • Gaur egungo informazioaren gizartean elkarrizketa ikaskuntzaren giltzarria da
 • Ingurune guztietan ikasten da eta hauen koordinazioa beharrezkoa da
 • Zenbait ikaslek behar izaten dute ikastetxeak eskolaz kanpoko laguntza antolatzea.

Helburuak

 • Ikasle guztien eskola-arrakasta handitzea, ikasle bakoitzaren beharrei erantzunez.
 • Eskola-giro positiboa bultzatzea, eta ikastearen aldeko giro pizgarri bihurtzea, horretarako ikasleen gaitasunei buruzko itxaropen positiboak sortuz eta mantenduz.Ikasle gztiengan  iguripen altuak izatea, bere etnia, kultura, genero identitatea zein den kontutan hartu barik, beraiek ere bere burua baloratzeko.
 • Irakasleen elkarlana sustatzea.
 • Hezkuntza komunitateko kide guztien lan bateratua sustatzea: irakasleak, ikasleak, familiak eta gizarteko eta komunitateko zerbitzuak.
 • Aniztasuna ikastea errazten duen faktore bezala hartzea.
 • Dauden baliabideen erabilera optimizatzea.

  Jarduera lerroak  

 1-Tutoretza indartzea

 • Lehen Hezkuntzatik Bigarrenera igarotzen laguntzea
 • Lehen Hezkuntzako ikastetxeekiko koordinazioa eta ikasle berrientzako harrera-plana.
 • Ikasleekin banan banako harreman estuagoak finkatzea, hezkuntza-harremana toki formaletan zein ez-formaletan ahalik gehien sustatu behar delarik.
 • Tutoretza partekatua: irakasle guztien tutoretza, arrakastarako laguntza moduko eta balorazio moduko tutoretza jarduera, ikasle bakoitzaren alde onei garrantzia handiagoa ematen diena
 • Banan banako tutoretzak antolatzea. Ikastetxearen baliabideek horretarako aukera ematen duten heinean, ikasketak aurrera eramateko  laguntza pertsonalizatuagoa eskaintzen da. Banan banako tutoretzaren helburua ikasleari, bere osotasunean pertsona bezala harturik, eskolaren ingurunean aurrera egiten laguntzea da, akademikoki ez ezik, ingurunearekiko harremanetan ere, bai ikaskideekin bai irakasleekin

2.- Ohiko ikastaldeetan bi irakaslek batera jardutea

Elkarlanean aritzeak irakasleei aukera ematen die estrategia metodologiko anitzagoak sustatzeko, metodologia elkarreragileak bultzatzeko eta ikastetxeko IKT baliabideak (arbel digitalak eta 2.0 ingurunea) bultzatzeko.

Ikasgelan bi irakaslek batera jarduten dutenean honako jarraibide hauek betetzen dira:

 • Ikasgelan elkarreragina eta ikaskideen arteko laguntza bultzatzea, hau da, elkarri laguntzea, animatzea, azaltzea, eta ikaskideen arteko tutoretza sustatzea.
 • Hizkuntzetan, lan metodologia komunikazio proiektuen bidez garatzea.
 • Norbere buruarenganako konfiantza, ezagutza eta estimua sustatzea, eta, baita ere, komunikaziorako konpetentzia eta gizarte eta herritartasunerako konpetentzia.
 • Ikasleen itxaropen handiak mantentzea, premiarik handiena duten ikasleei ikasgelako helburuak betetzen laguntzen zaielarik. 
 • Pertsona, kultura, giza talde oro izendatzea ikasle bakoitzak eta guztiek bere burua ontzat emateko bere aniztasuna, sexu identitatea, kultura eta erlijioa baloratuz.
 • Hezkuntza curriculumean emakumeek arlo ezberdinetan egindako ekarpenak sartze.

3.- Literatur  eta curriculum arloko  tertulia dialogikoak

Eskolaren ingurunean irakurketa dialogikoa aipatzen dugunean diseinatutako jardueretan ikasleek eta ikastetxeko eta komunitateko pertsona helduek batera parte hartzen dutela adierazi nahi dugu. Jarduera horiek ikasgelan, liburutegian, ikastetxez kanpoko lekuetan, etxean, komunitateko lekuetan eta abarretan egin daitezke, horrela elkarreraginerako lekuak biderkatu egiten direlarik. 

Ikasteko prozesuan berebiziko garrantzia du pertsonaren familiak eta gizarte-inguruneak ere parte hartzeak. Gaur egungo gizartean, informazioak eta komunikazioak hain garrantzi handia hartu dutenez, irakurketa dialogikoa ikasteko oso tresna indartsu bihurtu da. Testuen inguruan irakurleen artean sortzen den berdintasunezko elkarrizketa laguntza handikoa da informazioa aztertzeko, interpretatzeko, baloratzeko, zentzua emateko eta gogoetazko elkarrizketaren bidez ezagupen berriak kritikoki sortzeko. 

 4.- Talde elkarreragileak.

Ikasgelako  jarduera horrek ikasle guztien ikaskuntza lasterragotu egiten du eta baita bizikidetza hobetu ere. Talde heterogeneoak antolatzen dira, eta talde bakoitzean pertsona heldu bat dago, taldekideek lanak elkarri lagunduz egin ditzaten bultzatzeko. Talde bakoitzean lan ezberdin bat egiten da, eta ikasleak talde guztietatik pasatzen dira. Taldeetako lanak dinamizatzeko, irakaslez gain, gizarteko eta komunitateko agenteek ere hartzen dute parte. 

Irakasleak ikasle guztiak etengabe ikasten eta elkarri ikasten laguntzen jarduteko behar den laguntza guztia du, ikastaldeko aniztasunak ikaskuntza gehiago ekartzen duelarik. Irakasleek antolatutako lan-taldeak dinamizatzeko, askotariko pertsonek jarduten dute ikasgelan: borondatezko pertsonek, gizarteko agenteek, beste irakasle batzuek eta pertsonal ez-irakasleak. Pertsona horien guztien lana laguntza handikoa da itxaropenak areagotzeko, autoestimua hobetzeko eta ikasketei zentzua emateko.

 5.- Ordutegia luzatzea

 • Ikastetxea, ikasle, irakasle zein familientzat hezkuntza eskaintza bateratua, zabala eta koordinatuarekin, ahalik eta ordu kopuru eta egun kopuru handienean irekita egoteak emaitzen hobekuntza bermatzen du. Programan honako proposamen hauek jasotzen dira:
 • Eskola-laguntza (PROA)
 • Honako funtzionamendu hau proposatzen dugu:
  • Eskola-laguntza jasotzera datozen ikasleek monitoreen laguntza izango dute egin beharreko lanak egiteko, zalantzak argituz, denbora jakin batean egitera animatuz, lan egiteko behar den kontzentrazioa piztuz, elkarri laguntzera animatuz eta, etxerako lanik ez daukatenean, jarduera osagarriak proposatuz. Monitoreek lan-plangintzako jarduerak eskola agendaren bidez eta irakasleen koordinazioaren bitartez  kontrolatuko dituzte.
  • Zaintzapeko liburutegia
  • Ikastetxeko liburutegia atsedenaldietan eta eguerdietan irekita egongo da irakasle baten zaintzapean.
  • Euskara ingurune akademikotik kanpo erabiltzera bultzatzeko tailerrak (bertsolaritza, irratia, jolas tailerra …  ( Ikusi HNP proiektua)
  • Robotika tailerra. Motibazio duten ikasleek eskolaz kanpo ordutegian programazio eta errobotika garatzea aukera ematen die. Bide batez, lehiaketa eta bilkuretan parte hartzea eskaintzen die. Froga hauek eratzen duten ordutegi berezia
  • Senideen formazioa. Ikaslearen eskola-arrakastari gehien eragiten dioten faktoreetako bat familiakoen prestakuntza da. Beraz, ikasturte guztietan prestakuntza programa bat prestatuko da familientzat, Guraso Elkartearekin eta mankomunitateko zerbitzuekin elkarlanean. Familien interesengandik abiatuta, honako gai hauen inguruko formazioa antolatzen da:  Nerabeak eta mugak, arrisku portaeak, eta nerabeak eta giza sareak.
 Lankidetza IGEk antolatzen duen eskolaz kanpoko eskaintzan

 6.-  Formazioa -Koordinazioa

 Irakasle taldea

Ikastetxean antolatzen den prestakuntza abian dauden proiektuei lotua egongo da, prestakuntzarako ordutegia koordinaziorako ere erabili ahal izango delarik. Prestakuntza ostegun arratsaldean izango da bi orduko saioetan, 15:00etatik 17:00etara.

 Proiektuei loturiko gaiak honako hauek dira:

 • Proposamen metodologikoak: Bi irakasle ikastaldean, Talde elkarreragileak, HTIa…
 • IKT proiektua,
 • Konpetentzia digitaletarako prestakuntza,  Eskola 2.0
 • Hezkuntza Sailak programaren inguruan egindako deialdietan sartuta dauden irakasleen parte hartzea.

Koordinazio horizontala eta bertikala

Ondorengo hauen arteko koordinazio orduak finkatu:

 • Ikasgelan batera lan egiten duten irakasleak
 • Talde elkarreragileetako partaideak
 • Banan banako tutoretza egiten duten irakasleak
 • Proiektuaren arduradunak zuzendaritza taldearekin
 • Sail didaktikoak
 • Proiektuak dinamizatzen dituzten Irakasle batzordeak
 • Batzorde mistoak

 7.- Gizarteko eta komunitateko zerbitzuekiko elkarlana

Zallako udaleko Gazte Zentroa eta droga-mendetasuna prebenitzeko mankomunitateko zerbitzua

Helburua hobeto elkar ezagutzea eta sarean hobeto lan egitea da. Horretarako lanerako irizpideak adostu behar dira, eta protokoloak sortu behar dira ikasturte bakoitzean egindako lana indartzeko. Honako gai hauek izaten dira: Dorogomenpekotasunari aurre egitea, familien formazioa, aisia modu eraginkorrean eta sortzailean erabiltzea, orientazio akademikoa eta Hezkidetza eta genero indarkeria prebenitzea

 8.- Familien partaidetza

Helburua ikastetxearen proiektu edo plan guztietan zehazten diren ekintza jakinen bidez lantzen da:

 • Tutoretza plana: helburu komunetan oinarritutako tutoretza sustatzea
 • Tutoretza lana ikastaldearekin eta pertsona bakoitzarekin banan-banan egingo da, hiru norabide ezberdinetara zuzendurik: ikaslea bera, irakasle taldea eta familia. Banan banako ikuspuntu horretatik ezinbestekoa da familiarekin harremanetan egotea informazioa trukatzeko, batez ere antzematen diren aurrerapenei buruz, eta, baita ere, hobekuntzarako proposamenak egiteko eta, ahal den neurrian, helburu komunak edota osagarriak finkatzeko eta lankidetzarako jarraibideak sortzeko.
 • Familiek ikasgelan parte hartzeko aukera: tertulia dialogikoak eta talde elkarreragileak.
 • Batzorde mistoak eratzea familiek hezkuntzaren kudeaketan parte hartu ahal izateko. Egun, bi batzorde daude eratuta; elkarbizitza eta  berdintasuna.
 • Familientzako formazioa
 • Ikastetxearen eta familien arteko informazio eta komunikazio trukea:

v  Web gunea

v  Bertan, senidek parte hartzeko bideak eta  eskola-jardunari buruzko informazio guztia eskaintzen da: egutegiak, irteerak, proiektuak, familientzako eta ikasleentzako iradokizun-ontzia... 

v  Teknologia Berriak erabiltzeko IKT Heldutasun proiektua. Familiekin komunikazio telematikoa areagotzea dauka helburu bat bezala, baina, bide batez, seme-alabei dagozkien eskola programak gerturatzea beste hizpide bezala hartzen da.

v  Familiekin hitz egiteko orduak

v  Ikastetxeko zuzendariak goizeko lehen ordua familiekin hitz egiteari eskainiko dio, bai buruz buru bai posta elektronikoaren bidez.

v  Gurasoen Elkartearekiko harremanak sendotzea.

v  Ikastetxeko baliabideak eta lekuak antolatzen eta erabiltzen laguntzea, proposamenak eta ekimenak biltzeko bitartekotza egitea eta abar. 


 • HNP. HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUA.

 • HTB HIZKUNTZEN TRATAERA BATERATUA

   IKT:  Ikastetxeen Heldutasun Teknologikoaren Eredua eta Sare_Hezkuntza gelan.
Institutuak lehenengo deialdietatik hartu du parte IKT proiektuetan. "Ikastetxeen Heldutasun Teknologikoaren Eredua" proiektuan ertaineko maila eskuratu zuen iaz. Jarraitzen du PREMIA III azpiegiturarekin, beste aldetik, ESKOLA 2.0 proiektua hiru urte daramatza aurrera eramaten, honenbeste urte Google Apps for Education sistema ezarrita dago baita Moodle plataforma ere bai; bukatzeko, Sare_Hezkuntza gelan proiektuan ere murgilduta dago.
Helburu orokorra zera da: zentroan eramaten diren prozesu guztiak digitalizatzea, besteak beste:
   - Gela barruko jarduerak, non didaktika kontutan izan behar den. Testu liburua pixkana ordezkatzen joaten.
   - Administrazioan, irakats prozesuen lagungarriak direnak ere bai.
   - Komunikazio prozesuak: sektore guztien artean, gurasoekin barne. Kasu honetan Twitter kontu aktiboa mantentzen da.
   - Beste zentro edo erakunderekin esperientziak eta informazioa elkartrukatu.

 • BERRIKUNTZA PROIEKTUA: GAITASUN GARAPENA IKT BIDEZ


 • FIRST LEGO LEAGUE mundu osoan jokatzen da faseka, eta finala Atlantan ospatzen da. Euskadi mailan, 2018ko otsailaren 10ean ospatzen da finala.